0983 195 826

Bảo dưỡng máy phát điện 3 pha

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA , MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

MAINTENANCE OPERATION

 1. Một số quy tắc an toàn đối với vận hành máy phát điện 3 pha, máy phát điện công nghiệp
 • Hàng ngày: Kiểm tra mức nhớt, mức nước làm mát, tình trạng bình acquy và các đầu cực bình acquy, các đầu cáp nối.

+ Daily: Check lub, coolant, battery and cables.

 • 50-100 giờ chạy máy đầu tiên:

+ Kiểm tra sự rò rỉ dầu nhớt hoặc nhiên liệu

+ Kiểm tra độ căng dây đai quạt gió

+ Kiểm tra các mối nối bulong

+ Sửa chữa và điều chỉnh nếu cần

+ Thay mới dầu nhớt và lọc nhớt

 • FIRST 50-100 RUNNING HOURS

+ Check leakage of lub and fuel

+ Check belts of the fan

+ Check the bolts

+ Change oil and filter

 • Sau 200 giờ chạy máy:

+ Kiểm tra vệ sinh sạch hệ thống làm mát

+ Kiểm tra vệ sinh sạch hệ thống lọc gió

+ Thay mới dầu nhớt và lọc nhớt

+ Thay lọc nhiên liệu

+ Kiểm tra độ căng của dây Curoa

 • AFTER 200 RUNNING HOURS

+ Check and clean the coolong systems

+ Check and clean the air filters

+ Change oil and filter

+ Change fuel filter

+ Check driving belts

 • Sau 400 giờ chạy máy:

+  Kiểm tra căn chỉnh khe hở xupap

+ Thay lọc gió

 • AFTER 400 RUNNING HOURS

+ Rectify suppap

+ Change air filter

 • Sau 600 giờ chạy máy:

+ Vệ sinh bơm nhiên liệu

+ Làm sạch ống thông hơi đáy cácte

+ Kiểm tra đường hút khí

+ Thay nước giải nhiệt cho máy

 • AFTER 600 RUNNING HRS

+ Check the belts, clean the fuel pump

+ Clean air hose of joints

+ Check air-inlet hose

+ Change coolant

 • Sau 1200 giờ chạy máy hoặc 02 năm đưa vào sử dụng

+ Kiểm tra làm sạch và điều chỉnh hệ thống nhiên liệu

 • AFTER 1200 RUNNING HOURS OR 02 YEARS OF OPERATION

+ Check and clean/rectify the fuel systems

    Chú ý: Trong bất kỳ trường hợp nào phải thay nhớt ít nhất 2 lần trong 1 năm

    Notice: Changer lubricants at least twice a year.

 1. Dầu nhớt sử dụng cho bảo dưỡng máy phát điện 3 pha , máy phát điện công nghiệp

APPLICABLE FUEL FOR DIESEL GENERATOR

Một số loại dầu nhớt thông dụng:

 • CALTEX: DELO 350 SAE 15W/40
 • BP: VANELLUS C3 15W/40
 • CASTROL: RX SUPER 15W/40
Bảo dưỡng máy phát điện 3 pha
Giỏ hàng
Gọi ngay
.
.
.
.