0983 195 826

Máy phát điện Cummins Power cho nhà máy tại Bình Dương

Máy phát điện 3 pha cung cấp cho nhà máy tại Bến Cát, Bình Dương.

Máy phát điện Cummins Power Generation

Công suất liên tục: 2500 kVA

Công suất dự phòng: 2750 kVA

Tần số: 50 Hz

Cung cấp 02 tổ máy trần cung cấp điện dự phòng cho nhà máy sản xuất cà phê.

Mục đích và yêu cầu đáp ứng: Tổ máy Máy phát điện Cummins Power hòa đồng bộ cung cấp điện dự phòng khẩn cấp trong 10 giây.

Đáp ứng tải liên tục lên tới 85% tổng công suất tổ máy.

Máy phát điện 3 pha cho nhà máy ILD
Giỏ hàng
Gọi ngay
.
.
.
.